گزیده اخبار:
واحدهای دانشگاه آزاد
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ - ۱۰:۳۸:۰۰ ، ۰ نظر

خبرگزاری آنا: عضو کالج جراحان قلب و استاد مشهور دانشگاههای پزشکی آمریکا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به عضویت افتخاری هیات علمی این واحد دانشگاهی درآمد .