خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی:

کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان منتشر شد

دوشنبه 21 خرداد 1397 - 09:26
پرویز کرمی

پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، از انتشار کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان خبر داد.

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به چاپ کتاب جابه‌جایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل‌کردگان در سطح ایران و جهان در اردیبهشت ماه سال جاری، بیان کرد: «ایـن کتاب نتیجـه مطالعـه آمـاری و بررسـی روندهـای جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشـجویان و تحصیل کـردگان در سـطح جهـان و ایـران اسـت کـه توسـط برنامـه سیاسـت گـذاری مهاجـرت نخبـگان در پژوهشـکده سیاسـتگذاری علـم، فناوری و صنعت دانشـگاه صنعتی شریـف انجام منتشر شده است».
وی افزود: «بـا توجـه بـه فقـدان مطالعـات تخصصـی در ایـن زمینـه در کشـور، ایـن کتاب در تلاش است تا تصویری نسبتا روشـن و بـه روز از آخریـن تحـولات حـوزه جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشــجویان و تحصیل کــردگان ارائــه کند».
به گفته مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، در این کتاب برای ارائـه تصویـر کلـی از وضعیـت و رونـد جابه‌جایـی بین‌المللـی دانشـجویان، در بخش اول وضعیـت جهانـی تحـرک دانشـجویی به صـورت اجمالـی ترسـیم و سـپس در بخـش دوم وضعیـت و جایـگاه کشـور ایـران در ایـن زمینـه تبییـن شده است.
کرمی همچنین تصریح کرد: «در بخـش سـوم و پایانـی کتاب نیـز بـه اختصـار سیاسـت‌ها و برنامه‌هـای جـذب و نگهداشـت دانشـجویان بین‌المللـی در کشـورها مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت».
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: «در بخـش پیوسـت‌ها نیـز اطلاعـات مفیـد و کاربـردی در زمینـه تعریـف، شـاخص‌گذاری و اندازه‌گیـری آمـار جمعیتـی مهاجـران ارائـه شـده اسـت کـه به طـور خـاص وضعیت آمـاری تعـداد ایرانیـان در دو کشـور آمریـکا و کانـادا مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت».
علاقه‌مندان برای مطالعه کتاب می‌توانند به سایت اینترنتی http://isti.ir/uploads/mobilestudent_970312.pdf مراجعه کنند.

نظرات (0 عدد)
  1. 1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. 2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
  3. 3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.