خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 9 فروردین 1396-15:54
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: شنبه 11 دی 1395 18:25

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم‎

هیات امنای دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان قم عصر امروز به ریاست دکتر حمید میرزاده تشکیل جلسه داد.

شماره گزارش: 173278