خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 26 مهر 1396-14:45
نام عکاس: آرزو بیات
زمان انتشار: یکشنبه 12 دی 1395 17:02

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی بعدازظهر یکشنبه به ریاست دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، استاندار مرکزی و اعضای هیأت امنای استان، در سازمان مرکزی برگزار شد.

شماره گزارش: 173629