خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 10 اردیبهشت 1396-21:07
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: دوشنبه 13 دی 1395 13:31

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز صبح امروز به ریاست دکتر میرزاده تشکیل جلسه داد.

شماره گزارش: 173862