خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
سه شنبه 8 فروردین 1396-14:35
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: سه‌شنبه 14 دی 1395 11:30

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران صبح امروز به ریاست دکتر میرزاده تشکیل جلسه داد.

شماره گزارش: 174134