خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
جمعه 31 شهریور 1396-00:32
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: سه‌شنبه 14 دی 1395 11:30

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران صبح امروز به ریاست دکتر میرزاده تشکیل جلسه داد.

شماره گزارش: 174134