خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 1 مهر 1396-14:26
نام عکاس: وحید خدادادی
زمان انتشار: شنبه 18 دی 1395 11:19

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به ریاست دکتر حمید میرزاده برگزار شد.

شماره گزارش: 175085