خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 8 خرداد 1396-21:38
نام عکاس: وحید خدادادی
زمان انتشار: شنبه 18 دی 1395 11:19

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به ریاست دکتر حمید میرزاده برگزار شد.

شماره گزارش: 175085