خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 26 آذر 1396-23:19
نام عکاس: علیرضا میرزائی
زمان انتشار: یکشنبه 19 دی 1395 18:59

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان‎

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان‎ به ریاست دکتر حمید میرزاده برگزار شد.

شماره گزارش: 175662