خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 26 مرداد 1396-21:45
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: دوشنبه 20 دی 1395 19:37

برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی در فضایی اندوهناک و ماتم زده به خاطر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس و هیئت امنای این دانشگاه برگزار شد.

شماره گزارش: 176091