خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 27 مهر 1396-05:12
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 12:53

بازار خرید گل _ شیراز

شماره گزارش: 205374