خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 5 فروردین 1396-20:11
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446