خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 27 مهر 1396-05:20
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446