خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 26 آذر 1396-05:51
نام عکاس: امیر صادقیان
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 17:54

تحویل سال 1396 در حافظیه شیراز

شماره گزارش: 205446