خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 5 فروردین 1396-19:55
نام عکاس: احمد ظهرابی
زمان انتشار: دوشنبه 30 اسفند 1395 19:41

تحویل سال 1396 در حرم حضرت معمومه (س)

شماره گزارش: 205451