خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
جمعه 5 خرداد 1396-00:37
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 21:24

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی برگزار شد.

شماره گزارش: 214894