خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 26 آذر 1396-23:18
نام عکاس: علیرضا میرزایی
زمان انتشار: یکشنبه 10 اردیبهشت 1396 21:24

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه هیات ممیزه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در سازمان مرکزی برگزار شد.

شماره گزارش: 214894