خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 24 مرداد 1397-18:00
نام عکاس: ابوالفضل ماهرخ
زمان انتشار: چهارشنبه 26 مهر 1396 12:53

دیدار دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با مراجع عظام تقلید در قم

رییس و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی در سفری یک روزه به قم با آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، ٬علوی گرگانی، جوادی آملی و سبحانی دیدار و درباره پیوند حوزه و دانشگاه گفتگو کردند.

شماره گزارش: 296327