خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
یکشنبه 6 اسفند 1396-04:49
نام عکاس: کهزاد اکبری
زمان انتشار: سه‌شنبه 23 آبان 1396 16:28

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب بعد از زلزله

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب از زلزله اخیر استان کرمانشاه‎ دچار خسارتهایی جزئی شد.

شماره گزارش: 306144