خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
پنجشنبه 29 شهریور 1397-18:22
نام عکاس: جبار حبیب وندی
زمان انتشار: چهارشنبه 24 آبان 1396 09:17

امداد واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی به مناطق زلزله‌زده

امداد واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه تحویل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه شد.

شماره گزارش: 306177