خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 1 فروردین 1397-19:49
نام عکاس: علی حدادی اصل
زمان انتشار: چهارشنبه 16 اسفند 1396 17:33

نخستین آزمون شفاهی شرکت های دانش بنیان

شماره گزارش: 353890