خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
دوشنبه 1 مرداد 1397-18:10
نام عکاس: سعید پوررضا
زمان انتشار: دوشنبه 27 فروردین 1397 16:27

روز برفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

بارش برف در واپسین روزهای فروردین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا را سفیدپوش کرد.

شماره گزارش: 381266