خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
شنبه 5 خرداد 1397-10:22
نام عکاس: مجید مشک بید حقیقی
زمان انتشار: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 16:37

تریبون آزاد با موضوع «کالای ایرانی» در واحد رشت

تریبون آزاد با عنوان «کالای ایرانی» به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و با حضور جمع کثیری از دانشجویان برگزار شد.

شماره گزارش: 389857