خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
سه شنبه 30 مرداد 1397-07:32
نام عکاس: ماهرخ-احمدوند
زمان انتشار: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 19:18

بازدید دکتر حسین نصیرزاده از خبرگزاری آنا

بعدازظهر امروز دکتر حسین نصیرزاده مدیرکل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی از خبرگزاری آنا بازدید کردند.

شماره گزارش: 389921