خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا
چهارشنبه 28 شهریور 1397-10:41
نام عکاس: جلیل کاظمی پور
زمان انتشار: یکشنبه 17 تیر 1397 20:32

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان

چهاردهمین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در راستای بررسی فعالیت‌های واحدهای دانشگاهی در واحد بردسیر این دانشگاه برگزار شد.

شماره گزارش: 403839