خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

ارتقای مرتبه علمی

ارتقای مرتبه عضو هیات علمی گروه مکانیک واحد مینودشت به استادیاری
چهارشنبه 26 مهر 1396 - 14:28

ارتقای مرتبه عضو هیات علمی گروه مکانیک واحد مینودشت به استادیاری

عضو هیات علمی گروه مکانیک واحد مینودشت در حکمی از سوی علیرضا رهایی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای عضو هیات علمی واحد شبستر به استادیاری
یکشنبه 8 مرداد 1396 - 10:48

ارتقای عضو هیات علمی واحد شبستر به استادیاری

مرتبه علمی عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی واحد شبستر با حکم دکتر علیرضا رهایی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی واحد اراک به دانشیاری
چهارشنبه 17 خرداد 1396 - 15:35

ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی واحد اراک به دانشیاری

دکتر ناهید قاسمی از اعضای هیأت علمی و استادیار گروه آموزشی شیمی و دکتر فاطمه عزیز محمدی از اعضای هیأت علمی و استادیار گروه آموزشی ادبیات انگلیسی با حکم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی واحد اراک به دانشیاری
پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 - 09:57

ارتقای مرتبه علمی دو عضو هیات علمی واحد اراک به دانشیاری

دو عضو هیات علمی گروه آموزشی ادبیات فارسی و گروه آموزشی کشاورزی-اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد ممقان به استادیاری
سه‌شنبه 17 اسفند 1395 - 12:10

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد ممقان به استادیاری

رتبه علمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان با حکم معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

آئین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی تدوین شد
چهارشنبه 6 بهمن 1395 - 16:22

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خبر داد

آئین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی تدوین شد

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از تدوین آئین‌نامه جدید ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داد.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
سه‌شنبه 7 دی 1395 - 11:55

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

با حکم دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی واحد ماهشهر به استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای 16 عضو هیات‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به مرتبه استادی و دانشیاری
سه‌شنبه 18 آبان 1395 - 10:22

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد اصفهان(خوراسگان) در گفت‌وگو با آنا اعلام کرد

ارتقای 16 عضو هیات‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به مرتبه استادی و دانشیاری

دکتر مهران هودجی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) از ارتقای مرتبه علمی 16 نفر از اعضای هیات‌علمی این واحد دانشگاهی در یک سال اخیر خبر داد.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
یکشنبه 11 مهر 1395 - 09:59

ارتقای مرتبه علمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

دکتر مهدی رئیسی عضو هیأت علمی گروه آموزشی بهداشت و بیماری‌های آبزیان واحد شهرکرد، با حکم دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به مرتبه استادی ارتقا یافت

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد گلپایگان به استادیاری
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 - 11:19

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد گلپایگان به استادیاری

دکترسیدیاسر میرباقری، عضو هیات علمی واحد گلپایگان با حکم معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای مرتبه عضو هیات علمی واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس
سه‌شنبه 5 مرداد 1395 - 12:25

ارتقای مرتبه عضو هیات علمی واحد بین المللی خرمشهر - خلیج فارس

مرتبه علمی عضو هیات علمی مدیریت بازرگانی واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس با حکم دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مرتبه دانشیاری
یکشنبه 13 تیر 1395 - 11:05

ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مرتبه دانشیاری

اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد ماهشهر به استادیاری
دوشنبه 17 خرداد 1395 - 17:36

ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی واحد ماهشهر به استادیاری

مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی واحد ماهشهر با حکم دکتر فرهاد حسین‌زاده لطفی معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به استادیاری ارتقا یافت.

ارتقای عضو هیات علمی واحد قائم‌شهر به مرتبه دانشیاری
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 - 09:58

ارتقای عضو هیات علمی واحد قائم‌شهر به مرتبه دانشیاری

مرتبه علمی دکتر رضا شاهوردی، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه ریاضی کاربردی واحد قائم‌شهر با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

عضو هیات علمی واحد جویبار به مرتبه استادیاری ارتقا یافت
سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395 - 15:58

عضو هیات علمی واحد جویبار به مرتبه استادیاری ارتقا یافت

دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی، عضو هیات علمی گروه برق واحد جویبار با حکم دکتر حسین‌زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه استادیاری ارتقا یافت.

تبریک دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به دکتر علوی فاضل
دوشنبه 17 اسفند 1394 - 10:57

تبریک دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان به دکتر علوی فاضل

هیات رئیسه، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در پیامی به رئیس مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای مرتبه علمی او به دانشیاری را تبریک گفتند.

ارتقای مرتبه علمی دکتر محمد رضا ناطقی از دانشیاری به استادی
یکشنبه 24 آبان 1394 - 17:14

ارتقای مرتبه علمی دکتر محمد رضا ناطقی از دانشیاری به استادی

دکتر محمد رضا ناطقی در شصتمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از دانشیاری به استادی ارتقاء مرتبه یافت .

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به رتبه دانشیاری ارتقا یافت
چهارشنبه 8 مهر 1394 - 13:46

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به رتبه دانشیاری ارتقا یافت

دکتر علی باقرزاده چهارجویی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

نیازآذری: استادان تمام وقت برای ارتقای مرتبه علمی خود تلاش کنند
پنج‌شنبه 15 مرداد 1394 - 14:00

در جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در واحد ساری

نیازآذری: استادان تمام وقت برای ارتقای مرتبه علمی خود تلاش کنند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با بیان اینکه اعضای هیات علمی باید برای ارتقای سطح کیفی آموزش فعالیت کنند، گفت: استادان تمام وقت باید مصمم‌تر و با جدیت بیشتر برای ارتقای مرتبه علمی خود تلاش کنند تا هم در راستای کیفی‌سازی و هم به منظور اخذ رشته‌های جدید شرایط لازم فراهم شود.

ارتقای مرتبه سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به دانشیاری
سه‌شنبه 5 خرداد 1394 - 09:10

با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد؛

ارتقای مرتبه سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به دانشیاری

سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند .