خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

استخر دانشگاه محقق اردبیلی

تدوین تدابیر راهبردی وزارت علوم برای مقابله با تحریم‌ها
جمعه 19 مرداد 1397 - 00:45

معاون اداری مالی وزارت علوم مطرح کرد؛

تدوین تدابیر راهبردی وزارت علوم برای مقابله با تحریم‌ها

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تنظیم تدابیر راهبردی وزارت علوم برای مقابله با تحریم‌ها در چهار حوزه خبر داد.