خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

امیر محمد مرتضویان

استاد دانشگاه شهیدبهشتی در جمع دانشمندان برتر علوم پزشکی جهان
چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 14:57

استاد دانشگاه شهیدبهشتی در جمع دانشمندان برتر علوم پزشکی جهان

 بر اساس آخرین رتبه‌بندی ESI از دانشمندان جهان، دکتر سید امیر محمد مرتضویان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  برای اولین بار به جمع دانشمندان یک درصد برتر پراستناد کشور پیوسته است.