خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

بنیاد بین المللی مادر

دانشجوی منتخب بنیاد بین‌المللی مادر در واحدهای دانشگاه آزاد از پایان‌نامه خود دفاع کرد
جمعه 11 اسفند 1396 - 12:21

در رشته ارشد مدیریت آموزشی واحد مرودشت؛

دانشجوی منتخب بنیاد بین‌المللی مادر در واحدهای دانشگاه آزاد از پایان‌نامه خود دفاع کرد

فاطمه استواری دانشجوی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت که پیش از این به عنوان نخستین دانشجوی منتخب و فرزند بنیاد بین‌المللی مادر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور انتخاب شده بود، موفق شد از پایان‌نامه خود دفاع کند.

مادران خانه‌دار در ردیف زنان شاغل قرار گیرند
شنبه 7 اسفند 1395 - 09:32

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی واحد مرودشت:

مادران خانه‌دار در ردیف زنان شاغل قرار گیرند

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت قرارگرفتن زنان و مادران خانه‌دار در ردیف زنان شاغل و منظور کردن فعالیت آنان به عنوان فعالیت اقتصادی و محاسبه در تولید ناخالص ملی و حمایت از حقوق زنان و مادران خانه‌دار را خواستار شد.