خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

خانه نوجوانان چکاوک ایران

برگزاری سوگواره «مشق عاشورا» ویژه نوجوانان/ پذیرش اثر از فیلم تا شعر
چهارشنبه 22 شهریور 1396 - 20:50

برگزاری سوگواره «مشق عاشورا» ویژه نوجوانان/ پذیرش اثر از فیلم تا شعر

سوگواره ادبی هنری «مشق عاشورا» ویژه نوجوانان 14 تا 21 سال به همت خانه نوجوانان چکاوک ایران برگزار خواهدشد.