خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دانشجویان بازداشت شده

آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده از زبان وزیر علوم
یکشنبه 24 دی 1396 - 13:39

آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده از زبان وزیر علوم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سیر آزادسازی دانشجویان همچنان ادامه دارد اما تعدادی از دانشجویان هنوز آزاد نشده‌اند.

درخواست بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین
چهارشنبه 20 دی 1396 - 09:09

مسوول کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده خبر داد؛

درخواست بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زندان اوین

مسوول کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت‌شده از برگزاری نشست این کمیته با نمایندگان دانشجویان خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس قصد دارند از زندان اوین و وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر بازدید کنند.