خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

انتصاب سمت سرپرست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه
دوشنبه 27 فروردین 1397 - 16:13

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛

انتصاب سمت سرپرست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه با صدور حکمی، دکتر ابراهیم فرشیدی را به سمت «سرپرست دانشگاه صنعتی شهدای هویزه» منصوب کرد.