خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دوره شیعه‌شناسی

برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش
جمعه 19 مرداد 1397 - 04:45

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان خبر داد؛

برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان و مذاهب از برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش خبر داد.