خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

دیدار استادان با مقام معظم رهبری

بی‌ثباتی در مدیریت و نبود زیر ساخت‌های مناسب از مشکلات اساسی دانشگاه‌هاست
چهارشنبه 23 خرداد 1397 - 11:32

استاد دانشگاه علوم پزشکی:

بی‌ثباتی در مدیریت و نبود زیر ساخت‌های مناسب از مشکلات اساسی دانشگاه‌هاست

استاد دانشگاه علوم پزشکی در دیدار استادان با مقام معظم رهبری تاکید کرد: دانشگاهی که هر روز با تغییر مدیریت روبرو شود قادر نیست در یک برنامه درازمدت برای خود استراتژی مناسبی طراحی کند.