خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش
جمعه 19 مرداد 1397 - 04:45

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان خبر داد؛

برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش

مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه ادیان و مذاهب از برگزاری دوره مشترک شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و آکادمی اسلامی اتریش خبر داد.

پروژه بزرگ همکاری‌های علمی بین‌المللی 6 دانشگاه کشور با دانشگاه‌های اروپایی
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 - 08:45

مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علامه‌طباطبایی خبر داد

پروژه بزرگ همکاری‌های علمی بین‌المللی 6 دانشگاه کشور با دانشگاه‌های اروپایی

دکتر ماندانا تیشه‌یار، مدیرکل دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علامه‌طباطبایی از آغاز پروژه بزرگ همکاری‌های علمی بین‌المللی 6 دانشگاه کشور با کشورهای اروپایی خبر داد.