خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

مطبوعات محلی و استانی

تذکر 53 نفر از نمایندگان به وزیر ارشاد برای تقویت نشریات کشور
یکشنبه 24 دی 1396 - 13:38

در نشست علنی امروز مجلس صورت گرفت

تذکر 53 نفر از نمایندگان به وزیر ارشاد برای تقویت نشریات کشور

53 نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر ارشاد لزوم تداوم و تقویت طرح اشتراک نشریات کشور به ویژه مطبوعات محلی و استانی را متذکر شدند.