خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

معاون فرهنگی اجتماعی مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم

حل مشکلات کشور نسخه دیگری غیر از رجوع به مدیریت انقلابی و جهادی ندارد
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 - 17:16

معاون فرهنگی اجتماعی مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم مطرح کرد؛

حل مشکلات کشور نسخه دیگری غیر از رجوع به مدیریت انقلابی و جهادی ندارد

معاون فرهنگی اجتماعی مرکز بسیج کارکنان وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی گفت: بسیج کارکنان دانشگاه‌ها به عنوان بطن آموزش عالی نقش ویژه‌ای برای رسیدن به اهداف و چشم‌اندازهای کشور و کارآمد‌سازی بدنه علمی دارد.