خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

پرویز کریمی ­ثانی

درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان
چهارشنبه 21 تیر 1396 - 14:49

«یک قدم به عقب بگذار و نفس عمیق بکش»وارد بازار نشر شد

درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان

کتاب «یک قدم به عقب بگذار و نفس عمیق بکش» درس‌هایی برای آموزش مدیریت خشم به کودکان، تالیف لینه نامکا از سوی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ترجمه و از سوی انتشارات فروزش منتشر شد.

چاپ و انتشار کتاب «رشد و تربیت کودک از تولد تا سه سالگی» از سوی عضو هیات علمی واحد شبستر
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 - 13:13

چاپ و انتشار کتاب «رشد و تربیت کودک از تولد تا سه سالگی» از سوی عضو هیات علمی واحد شبستر

کتاب «رشد و تربیت کودک: از تولد تا سه سالگی» تالیف دکتر پرویز کریمی ثانی از سوی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر منتشر شد.

ترجمه و انتشار کتاب «ماوی با نگرانی و استرس‌­های زیاد» از سوی عضو هیات علمی واحد شبستر
دوشنبه 5 مهر 1395 - 19:07

ترجمه و انتشار کتاب «ماوی با نگرانی و استرس‌­های زیاد» از سوی عضو هیات علمی واحد شبستر

کتاب «ماوی با نگرانی و استرس­‌های زیاد: کتاب کار برای کاهش و مقابله با اضطراب ویژه کودکان 5 –تا 11 سال» تالیف لیسی ولوشین از سوی دکتر پرویز کریمی ثانی عضو هیات علمی واحد شبستر در گروه آموزشی علوم تربیتی و مشاوره ترجمه و از سوی انتشارات فروزش تبریز منتشر شد.