خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های الکترونیک قدرت

کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی
سه‌شنبه 24 بهمن 1396 - 15:45

فردا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود؛

کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی

سیستمهای الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی برای نهمین دوره برای افزایش سطح دانش فنی و علمی در 25 و 26 بهمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.