خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا

آگهـی  مـناقصه عمـومی/ واگذاری امور سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان

شنبه 19 فروردین 1396 - 08:01

آگهـی مـناقصه عمـومی/ واگذاری امور سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد ضمن رعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی کلیه امور مربوط به تهیه مواد خام و اولیه، طبخ، حمل، توزیع و نظافت سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

آگهـی  مـناقصه عمـومی  واحد زرقان/ نوبت دوم

آگهـی مـناقصه عمـومی واحد زرقان/ نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد ضمن رعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی کلیه امور مربوط به تهیه مواد خام و اولیه، طبخ، حمل، توزیع و نظافت سلف سرویس های دانشجویی، اساتید و کارکنان خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 - 08:33

آگهـی  مـزایده عمـومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان/ نوبت دوم

آگهـی مـزایده عمـومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان/ نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد بارعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی موارد زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 - 08:32

آگهـی  مـزایده عمـومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهـی مـزایده عمـومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد بارعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی موارد زیر را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

شنبه 19 فروردین 1396 - 07:55

«آگهـی  مناقصه عمـومی»/ خرید تجهیزات آزمایشگاه زیست شناسی و ژنتیک واحد زرقان

«آگهـی مناقصه عمـومی»/ خرید تجهیزات آزمایشگاه زیست شناسی و ژنتیک واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد با رعایت کلیه تشریفات اداری، مالی و حقوقی خرید تجهیزات آزمایشگاه زیست شناسی و ژنتیک (آزمایشگاه کشت سلولی ، ژنتیک مولکولی ، فیزیولوژی جانوری) مطابق با لیست شرایط فنی در سایر اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.

سه‌شنبه 3 اسفند 1395 - 07:42

آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سرویس سواری در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی یک دستگاه سرویس سواری در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب سواری مورد نیاز خود را از طریق یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 91 به بالا به صورت در اختیار تأمین نماید.

شنبه 16 بهمن 1395 - 08:00

آگهی مناقصه عمومی تأمین تجهیزات و  دستگاه‌های آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

آگهی مناقصه عمومی تأمین تجهیزات و دستگاه‌های آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد، جهت تأمین تجهیزات ودستگاه‌های آزمایشگاه‌های ژنتیک (کشت سلول، مولکولی و فیزیولوژی جانوری) از طریق مناقصه عمومی با اشخاص و شرکت‌های واجد شرایط اقدام نماید.

یکشنبه 28 آذر 1395 - 09:39

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان/ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مکان  جهت آژانس تاکسی سرویس

دانشگاه آزاد اسلامی زرقان/ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم واگذاری مکان جهت آژانس تاکسی سرویس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد مکان لازم جهت استقرار آژانس مسافربری(تاکسی سرویس) در مجتمع دانشگاهی واقع در پشت کارخانه شیر پگاه فارس و همچنین ساختمان آموزشی واقع در شهر زرقان-بلوار امام (ع) خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

یکشنبه 2 آبان 1395 - 07:38

آگهی تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب استادان و کارکنان واحد زرقان

آگهی تجدید مناقصه سرویس ایاب و ذهاب استادان و کارکنان واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب استادان، کارکنان و در صورت نیاز دانشجویان خود را در مسیر شیراز - زرقان و بالعکس از طریق 3 دستگاه مینی بوس کولردار (هیوندا ، ایسوزو ، ایویکو) همگی مدل 89 به بالا به صورت رفت و برگشت (صبح و عصر) تامین نماید.

یکشنبه 24 مرداد 1395 - 08:14

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب اساتید، کارکنان و در صورت نیاز دانشجویان خود را در مسیر شیراز - زرقان و بالعکس از طریق 3 دستگاه مینی بوس کولردار (هیوندا، ایسوزو، ایویکو) همگی مدل 89 به بالا به صورت رفت و برگشت (صبح و عصر) تامین نماید.

شنبه 8 خرداد 1395 - 08:14

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/ نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

آگهی مناقصه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/ نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در نظر دارد نگهداری، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دانشکده های خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.

شنبه 11 اردیبهشت 1395 - 16:10

آگهی مناقصه عمومی/ خریداری تجهیزات آزمایشگاه پراتیک بخش پرستاری واحد بوئین زهرا

آگهی مناقصه عمومی/ خریداری تجهیزات آزمایشگاه پراتیک بخش پرستاری واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا در نظر دارد تجهیزات آزمایشگاه پراتیک بخش پرستاری را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 - 11:45

آگهی مناقصه عمومی/ تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی مناقصه عمومی/ تأمین 60 نفر نیروی خدماتی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به واگذاری تأمین 60 نفر نیروی خدماتی روزمزد خود به صورت مدیریت پیمان و حجمی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 14:33

آگهی مناقصه عمومی/ عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان

آگهی مناقصه عمومی/ عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان

معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد عملیات اجرایی راه دسترسی به ساختمان فرهیختگان را با مشخصات زیر به مناقصه بگذارد:

شنبه 4 اردیبهشت 1395 - 12:56

آگهی تجدید مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

آگهی تجدید مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه را به مدت یک سال پس از تعیین برنده مناقصه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

سه‌شنبه 17 فروردین 1395 - 09:20

آگهی تجدید مزایده عمومی بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی تجدید مزایده عمومی بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد بوفه های دانشجوئی دانشگاه را به مدت یک سال پس از تعیین برنده مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

سه‌شنبه 17 فروردین 1395 - 09:19

آگهی تجدید مزایده عمومی انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی تجدید مزایده عمومی انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد کلیه امور مربوط به انتشارات دانشجوئی دانشگاه را به مدت یک سال پس از تعیین برنده مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

سه‌شنبه 17 فروردین 1395 - 09:17

آگهی مناقصه عمومی/ سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی/ سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد کلیه امور مربوط به سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشجویان از شیراز به دانشگاه (سایت و ساختمان سطح شهر) و بالعکس را به مدت یکسال از تاریخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه 26 بهمن 1394 - 08:36

آگهی مناقصه عمومی/ انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی/ انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد کلیه امور مربوط به انتشارات دانشجوئی دانشگاه را به مدت یک سال از تاریخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه 26 بهمن 1394 - 08:10

آگهی مناقصه عمومی/ بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه عمومی/ بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد بوفه‌های دانشجوئی دانشگاه را به مدت یکسال از تاریخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

دوشنبه 26 بهمن 1394 - 08:01

آگهی برگزاری مناقصه/ واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرا

آگهی برگزاری مناقصه/ واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرا

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات طراحی و اجرای یادمان شهدای دانشجویی در بهشت زهرای تهران به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

یکشنبه 22 آذر 1394 - 13:47

آگهی مناقصه/ عملیات دیوارکشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد

آگهی مناقصه/ عملیات دیوارکشی دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد

دانشگاه آزاد اسلامی شهمیرزاد در نظر دارد اجرای پروژه دیوارکشی اطراف سایت دانشگاه به مساحت 800 مترمربع را به شرکت‌های ساختمانی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

سه‌شنبه 26 آبان 1394 - 08:59

آگهی مزایده عمومی واحد رامسر؛ اجاره انتشارات دانشجویی

آگهی مزایده عمومی واحد رامسر؛ اجاره انتشارات دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق مزایده ی عمومی به صورت اجاره به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 23 آبان 1394 - 13:52

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر؛ اجرای عملیات فیبر نوری

آگهی مناقصه عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر؛ اجرای عملیات فیبر نوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد اجرای عملیات فیبر نوری سایت آموزشی خود و اتصال آن به شبکه مخابرات را بر اساس مشخصات ذکر شده در اسناد از طریق مناقصه عمومی به مدت 5 سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 23 آبان 1394 - 13:35

آگهی مناقصه عمومی واحد رامسر؛ تهیه، طبخ و توزیع غذا

آگهی مناقصه عمومی واحد رامسر؛ تهیه، طبخ و توزیع غذا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر درنظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز خود را بر اساس مشخصات ذکرشده در اسناد از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 23 آبان 1394 - 13:33

آگهی مزایده نوبت دوم/ فروش یک دستگاه پژو 405  واحد دره شهر

آگهی مزایده نوبت دوم/ فروش یک دستگاه پژو 405 واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر در نظر دارد یک دستگاه پژو 405 مدل 85 را از طریق مزایده به فروش برساند.

یکشنبه 10 آبان 1394 - 12:45

آگهی فراخوان مناقصه عمومی/ واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی/ واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان

معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال ساختمان فرهیختگان (به متراژ45000 متر مربع) خود به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

دوشنبه 20 مهر 1394 - 07:59

آگهی مناقصه/ سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی واحد زرقان

آگهی مناقصه/ سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب اساتید و اعضاء هیات علمی خود را از طریق 2 دستگاه سواری (پژو پارس- سمند) همگی مدل 89 به بالا به صورت یک دستگاه در اختیار و یک دستگاه رفت و برگشت (صبح و عصر) تامین نماید.

دوشنبه 13 مهر 1394 - 08:27

آگهی مناقصه عمومی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

آگهی مناقصه عمومی بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد امور تعمیر و نگهداری تاسیسات را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

سه‌شنبه 7 مهر 1394 - 15:48

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به سرویس ایاب و ذهاب استادان و کارکنان در مسیر شیراز و زرقان اقدام کند.

سه‌شنبه 17 شهریور 1394 - 08:46

اطلاعیه بیمارستان فرهیختگان برای جذب 16 کادر درمانی

اطلاعیه بیمارستان فرهیختگان برای جذب 16 کادر درمانی

بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برای تأمین بخشی از نیروی انسانی درمانی مورد نیاز خود، تعداد 16 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه حضوری پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت قراردادی به شرح ذیل استخدام می‌نماید:

یکشنبه 18 مرداد 1394 - 18:40

همه عناوین آگهی‌های مناقصه و مزایده